Velkommen til Udviklingsselskabet Loke A/S

LOKE er et Udviklingsselskab, hvis formål er at udvikle og  medfinansiere projekter indenfor vedvarende energikilder og intelligente energiløsninger. Egenkapitalen på 85 millioner kroner tjener som risikovillig kapital, der investeres i offentlige og private initiativer på miljøområdet.

 

 

For at Udviklingsselskabet LOKE A/S kan engagere sig i et projekt skal det skabe en generel energieffektivisering eller reduktion af drivhusgasser og være økonomisk rentabelt. Ligeledes skal projektet bidrage til at skabe nye arbejdspladser eller regionale uddannelsesforløb i regionen Det er Udviklingsselskabet LOKE´s bestyrelse, der i sidste ende afgør om et projekt skal støttes.

 
Om LOKE
LOKE er et holdingselskab, hvis formål er at medfinansiere projekter indenfor vedvarende energikilder og intelligente energiløsninger.
About LOKE
LOKE is a holding company which is able to propose financial solutions for renewable energy projects and intelligent energy solutions.
Kontakt os
Direktør Bjarne Hansen
Tlf.: + 45 5467 6872
Mobil: + 45 2016 0902
E-mail: bjha@lolland.dk
Adresse:
Udviklingsselskabet LOKE A/S
Jernbanegade 7
4930 Maribo
EAN nr. 5790002239830
CVR: 35843698