Om LOKE

LOKE

LOKE blev stiftet i 2006 som holdingselskab med kapital, der stammede fra salget af Nakskov kommunes E2 aktier. Ved kommunesammenlægningen overtog Lolland Kommune ejerskabet af LOKE.

 

Bjarne Hansen er administrerende direktør for Udviklingsselskabet LOKE A/S. Bestyrelsen er udpeget af Lolland Kommune og sammensat af medlemmer fra Lolland kommunalbestyrelse.

 

Formål

Udviklingsselskabet LOKE's overordnede formål er at skabe vækst og udvikling i Lolland og gøre øen førende indenfor udvikling af vedvarende energi og intelligent energiforbrug. 

 

Mål

Udover projektfinansiering er det Udviklingsselskabet LOKE’s mål direkte eller indirekte at drive energivirksomhed, herunder...

  • udføre energibesparelsesaktiviteter
  • udøve virksomhed med udvikling, finansiering og salg af vedvarende energikilder og intelligente energiløsninger 
  • udøve anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn står i forbindelse med energivirksomhed


Om LOKE
LOKE er et holdingselskab, hvis formål er at medfinansiere projekter indenfor vedvarende energikilder og intelligente energiløsninger.
About LOKE
LOKE is a holding company which is able to propose financial solutions for renewable energy projects and intelligent energy solutions.
Kontakt os
Direktør Bjarne Hansen
Tlf.: + 45 5467 6872
Mobil: + 45 2016 0902
E-mail: bjha@lolland.dk
Adresse:
Udviklingsselskabet LOKE A/S
Jernbanegade 7
4930 Maribo
EAN nr. 5790002239830
CVR: 35843698