Nyhedsarkiv

 

LOLLAND FÅR BESØG AF SUBMARINER´s

 
Skrevet maj d. 02, 2013
Af Pia Bro Christensen
 
I dagene 6.-8. maj afholdes partnermøde i EU – projektet SUBMARINER (Sustainable Uses of Baltic MARINE Ressources) i Maribo. I projektet deltager 41 repræsentanter for 19 partnere fra de 8 lande omkring Østersøen. Mødet er det sidste inden projektet slutter med konference i Gdansk i Polen til september.

I SUBMARINER samarbejder partnerne om at finde nye og bæredygtige måder at udnytte de marine ressourcer der er i Østersøen og om, at levere det nødvendige grundlag for, at EU´s Østersøregion kan få en mere proaktiv tilgang til forbedring af de marine økosystemer og de lokale og regionale økonomier, der er afhængige heraf. Det drejer sig f. eks. om muslinge- og fiskeopdræt, algedyrkning, rørskovhøst, blå bioteknologi, bølge-energi og integrerede løsninger med havvindmølle parker.

 

 

På mødet drøfter partnerne fremtidige indsatsområder og definerer arbejdsplaner for det regionale netværksdannelse. Senest har EU Kommissionen anerkendt projektets betydning ved at udnævne SUBMARINER Netværk til et flagskib netværksprojekt (Flagship Project) for EU's Strategi for Østersøregionen.

Projektleder Pia Bro Christensen fra Grønt Center har deltaget i projektet som konsulent for LOKE Holding og har samarbejdet med EOn i forbindelse med gennemførelse af dyrkningsforsøg i havvindmølleparken ud for Nysted (Rødsand 2). Det er blevet undersøgt hvor store mængder næringsstoffer muslinger og alger kan opsamle og hvor meget biomasse der kan produceres.

 


I projektet er udarbejdet et kompendium, der beskriver potentialerne for innovative og bæredygtig anvendelse af Østersøens ressourcer. Kompendiet kan downloades fra www.submariner-project.eu

Projektet er finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling - EU Baltic Sea Region 2007-2013 - med medfinansiering fra partnerne og har et samlet budget på 3,6 mill. Euro.


Kontaktperson:
Pia Bro Christensen Grønt Center

dir. 54 69 17 05 / pbc@greencenter.dk