Ansøgning til LOKE

LOKE støtter projekter, der indebærer en gevinst i form af en generel energieffektivisering og reducerede udslip af klimagasser. Følgende kriterier lægges til grund for vurderingen:

  • projektet gennemføres på Lolland-Falster
  • projektet bidrager til ny viden og mere effektive løsninger i kommunens energiforsyningssystemer
  • projektet gennemføres i regi af offentlig-privat partnerskab
  • projektet danner grundlag for nye lokale arbejdspladser
  • projektet skaber basis for etablering af nye regionale uddannelsesforløb.

 

LOKE's bestyrelse godkender projekter på kvartalsvise møder, hvor projektansøgninger bliver behandlet på 3 niveauer som flg.:

  • Forespørgsler
  • Interesse indikationer
  • Endelig beslutning


Se desuden fremstilling af projektansøgningens behandlingsforløb i menuen til venstre.

 

Det vil være muligt at kontakte  LOKE telefonisk for en første vurdering af om projektet er relevant og opfylder kravene.

Såfremt projektet fremstår som et relevant LOKE projekt vil vi bede om  at få tilsendt en kort skriftlig redegørelse.

Oplys følgende i beskrivelsen:

·    Projektets navn og kontaktinformationer på virksomheden og nøglepersoner
·    Virksomhedens omsætning, overskud og balance i de seneste to år.
·    Virksomhedens kerneforretningsområde


Beskrivelsen skal desuden indeholde oplysninger om:
o    Projektets baggrund og formål
o    Projektets miljø- og energigevinster
o    Anslået investeringsbehov
o    Udkast til finansieringsplan
o    Anslået overskud

 

Ansøgningsfrister

Oplysning om ansøgningsfrister fås ved henvendelse til administrationen - find kontaktinformationer under menupunktet LOKE/Administration.

 Om LOKE
LOKE er et holdingselskab, hvis formål er at medfinansiere projekter indenfor vedvarende energikilder og intelligente energiløsninger.
About LOKE
LOKE is a holding company which is able to propose financial solutions for renewable energy projects and intelligent energy solutions.
Kontakt os
Direktør Bjarne Hansen
Tlf.: + 45 5467 6872
Mobil: + 45 2016 0902
E-mail: bjha@lolland.dk
Adresse:
Udviklingsselskabet LOKE A/S
Jernbanegade 7
4930 Maribo
EAN nr. 5790002239830
CVR: 35843698