Projekteksempel
 

Brintsamfund   Lolland
Visionerne bagved Brintsamfundet er at sætte Lolland på landkortet som en europæisk rollemodel for implementering af brintteknologi i stor skala.

1. fase omfatter testudstyr for fremstilling af brint og ilt, brændselceller til konvertering af brint og ilt til el og varme, samt udstyr der sikrer at installationerne kan eksportere produkterne til byens forsyningsnet.2. fase omfatter installation af brint som varmekilde i 5 private husstande i Vestenskov.

3. fase omfatter installation af 32 brændselscelleanlæg, der kunne producere varme og strøm til henholdsvis private og offentlige bygninger i Vestenskov.

Alle anlæg er fjernet igen i forbindelse med afslutningen af projektet og der er installeret nyt varmesystem i de enkelte husstande.

Se www.h2-lolland.dk

Eller
læs mere om Brintsamfund Lolland her
cv