Investeringsprofil

Udviklingsselskabet LOKE A/S tilstræber at deltage i OPP (Offentlig-Privat Partnerskab)-projekter, der indebærer 20-30% medfinansiering.

Investeringshorisont:        Typisk 3 – 7 år

Typisk afkastningskrav:     CIBOR (Copenhagen Interbank Offered Rate ) + 2,5%

Investeringsstørrelse:       500.000 – 5.000.000 DKK

Udviklingsselskabet LOKE A/S kan støtte nye projekter med lån, aktiekapital og/eller vilkårslån. LOKE deltager med risikovillig kapital, der dog ikke overstiger 50 procent af totalbudgettet.

Projekter, der indebærer nye jobs og/eller uddannelsesforløb i regionen prioriteres.

Udviklingsselskabet LOKE A/S tilbyder Seed-capital som lån i generel størrelsesorden af 250.000 – 2.000.000, dog maksimalt 50 procent af det totale budget.


Projektporteføljen har tre søjler:

 • Projekter, som omfatter brug af ny teknologi. 15 – 20 procent af kapitalen er reserveret til at medfinansiere denne type projekter.
  • Typisk projektandel Udviklingsselskabet LOKE A/S: 0,5 - 2 mio DKK.
 • Projekter, der indebærer implementering af mere traditionelle og kendte teknologier, og som hermed har en lavere finansiel risiko, udgør Udviklingsselskabet LOKE's  kerneforretningsområder. 75 – 80 procent af kapitalen er foreholdt dette.
  • Typisk projektandel Udviklingsselskabet LOKE A/S: 0,5 - 5 mio DKK.
 • I mindre grad kan Udviklingsselskabet LOKE A/S også finansiere feasibility studier, der er nødvendige for fremtidige investeringer relateret til Udviklingsselskabet LOKE's overordnede formål. 5 procent af kapitalen er reserveret dette formål. Finansiering forudsætter følgende:
   • Investeringen skal være relateret til Udviklingsselskabet LOKE´s overordnede målsætning
   • Projektet skal kunne realiseres i fuld skala på Lolland
   • Projektet skal have et lokalt, regionalt eller internationalt vækstpotentiale
   • Demo-projekter skal kortlægge muligheden for at implementere projektet lokalt
  • Typisk projektandel Udviklingsselskabet LOKE A/S: 0,25 - 2 mio DKK (vilkårslån)Om LOKE
LOKE er et holdingselskab, hvis formål er at medfinansiere projekter indenfor vedvarende energikilder og intelligente energiløsninger.
About LOKE
LOKE is a holding company which is able to propose financial solutions for renewable energy projects and intelligent energy solutions.
Kontakt os
Direktør Bjarne Hansen
Tlf.: + 45 5467 6872
Mobil: + 45 2016 0902
E-mail: bjha@lolland.dk
Adresse:
Udviklingsselskabet LOKE A/S
Jernbanegade 7
4930 Maribo
EAN nr. 5790002239830
CVR: 35843698